Kontakti

Karate klub Sports Life

E-mail: info@sportslife.hr


Sportska dvorana OŠ Matija Gubec,D.Bazjanca 2,Zagreb-Knežija,u terminima treninga; informacije nainfo@sportslife.hr
ili 098/278-816
Sportska dvorana OŠ Julija Klovića,Nova cesta 133,Zagreb-Trešnjevka,u terminima treninga; informacije nainfo@sportslife.hr
ili 098/278-816

UPISKARATE2016